MOGUĆNOSTI PONOVNE UPORABE VODE PRI PROIZVODNJI PROIZVODA NA BAZI BITUMENAReportar como inadecuado
MOGUĆNOSTI PONOVNE UPORABE VODE PRI PROIZVODNJI PROIZVODA NA BAZI BITUMENA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Environmental Engineering, Vol.2 No.1 June 2015. -

Voda je izvor života ali isto tako i važna sirovina u mnogim industrijskim procesima. S obzirom na ubrzani gospodarski razvoj

i čovjekovo vrlo često neodgovorno ponašanje prema prirodi, zalihe prirodne čiste vode su u mnogim slučajevima ugrožene. Stoga je

gospodarenje vodom značajan segment ljudskog napretka i blagostanja. Gledano s ekološkog aspekta, mogućnost uštede vode na bilo

koji način veoma je poželjna u svim aspektima ljudskog djelovanja. Budući da industrijski sektor troši ogromne količine vode, vrlo je

važno da industrije počnu shvaćati, da postoje mnoga moguća rješenja za uštedu vode. Prvenstveno se to odnosi na one industrije, u kojima nije najvažnija zdravstvena ispravnost vode, kao što je slučaj u proizvodnji proizvoda na bazi bitumena, građevinskim radovima, miješanju betona, uporabi vode kao rashladnog medija u elektranama… U ovom radu studirana je mogućnost ponovne uporabe

otpadne vode pri proizvodnji proizvoda na bazi bitumena, u jednom postrojenju na području Sjeverozapadne Hrvatske. Poseban

naglasak stavljen je na recikliranje i ponovnu uporabu vode te iznalaženje mogućih rješenja vezanih uz smanjenje potrošnje sirove

vode kao i troškova odvodnje vode u proizvodnom ciklusu.

recikliranje vode; ušteda vode; bitumen; proizvodi na bazi bitumenaAutor: Dinko Vujević - ; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Varaždin, Hrvatska Petra Strahija - ; Međimurska županija, U

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados