SLIKA LORENZA LUZZA U TROGIRU - Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.29 No.1 February 1991.Reportar como inadecuado
SLIKA LORENZA LUZZA U TROGIRU - Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.29 No.1 February 1991. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.29 No.1 February 1991. -

Radnja obrađuje nedavno restauriranu palu »Bogorodica s Djetetom između sv. Roka i sv. Sebastijana« iz crkve sv. Mihovila u Trogiru sada u katedrali s atribucijom slikaru Lorenzu Luzzu rođenom u Zadru. Pala odaje utjecaje Giorgianea i malog Tiziana i datira se, nakon komparativne analize, oko 1511–1512. kad je umjetnik boravio u Zadru.Autor: Kruno Prijatelj - ; Filozofski fakulte, Zadar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados