TIPOLOGIJA I MORFOLOGIJA OLTARNIH SLIKA 15. STOLJEĆA U DALMACIJIReportar como inadecuado
TIPOLOGIJA I MORFOLOGIJA OLTARNIH SLIKA 15. STOLJEĆA U DALMACIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contributions to the History of Art in Dalmatia, Vol.29 No.1 February 1991. -

Pregledom pisanih dokumenata o oltarnim slikama 15. stoljeća, kao i sačuvanih spomenika te vrste u Dalmaciji, razmatra se njihova tipologija s nekoliko aspekata. Osim analize samih naziva poliptiha kao prevladavajućih tipova, nastoji se razotkriti pomake u stilu njihove izrade pa i shvaćanju funkcije tijekom humanističkog razdoblja. Polazište je u očitavanju strukture rezbarenih i slikanih složenih oltara, koji se u datim prostornim i vremenskim okvirima dalo nabrojiti dvjestotinjak mahom iz stvaralaštva poznatih umjetnika. A unatoč raznolikosti postignuća u raslojenim inačicama utvrđuje se vezanost za starija, pretežno trečentističa iskustva mletačkog porijekla, a potom i privrženost pojedinih proizvodnih središta prema određenim rješenjima koliko cjelina toliko posebnih dijelova – predela, kruništa itd. Posebna se pažnja obraća zasebnim nekim oblicima istorodnih oltara – npr. onih s krilima ili ormarima za zatvaranje, pa s ugrađenim starijim ikonama. U svemu se raskriva bogatstvo te likovne baštine iz prelaznog doba umjetničkog razvoja, još i specifičnosti govora stila u pokrajini što će se bolje ustvrditi proradom morfologije istih oltara srodnim analizama u drugom dijelu osvrta.Autor: Igor Fiskovć - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados