IZ STARIJE GLAZBENE KAJKAVSKE BAŠTINE - KAJ : Literature, Art and Culture Periodical, Vol.47 229 No.3-4 328-329 November 2014.Reportar como inadecuado
IZ STARIJE GLAZBENE KAJKAVSKE BAŠTINE - KAJ : Literature, Art and Culture Periodical, Vol.47 229 No.3-4 328-329 November 2014. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

KAJ : Literature, Art and Culture Periodical, Vol.47 229 No.3-4 328-329 November 2014. -

U sedam poglavlja pruža se pogled u slabo poznate ili dosad neuočene notne zapise starije glazbene kajkavske baštine. Kao svojevrsni historiografski uvod u problematiku, na početku su izvatci iz dviju svojedobno pionirskih studija hrvatske glazbene kajkaviane Franje Ksavera Kuhača i Ladislava Šabana. Sljedećih pet poglavlja seminarski su radovi studenta muzikologije Muzičke akademije u Zagrebu. Polazeći od transkripcije i analize pojedinih rukopisa i tiskovina, kao što su užbenik Fundamentum cantus gregoriani 1760. Mihalja Šiloboda Bolšića, Antifonarij MR 10 zagrebačkoga biskupa Oswalda Thuza kraj 15. st., Varaždinska pjesmarica I. kraj 18. st., molitvenik Popevke pod szv. massum 1785. i pjesmarica Philomela sacra 1796. Jurja Lehpamera, pokazuje se da spomenti glazbeni notni zapisi nadilaze isključivo muzikološke interese. Ti slabo poznati izvori obogaćuju spoznaje o raznim aspektima starije kulture kajkavskoga kraja.

starija glazba 15.-18. st.; kajkavski i latinski jezik; rukopisi, tiskovineAutor: Bernarda Lokner - ; Muzička akademija Zagreb Tea Kulaš - Vedran Lesar - Julija Novosel - Daniela Perković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados