Muzeji i književnost: što muzealci i građanstvo misle o muzeju hrvatske književnostiReportar como inadecuado
Muzeji i književnost: što muzealci i građanstvo misle o muzeju hrvatske književnosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Informatica museologica, Vol.36 No.1-2 December 2006. -

Tekst donosi rezultate istraživanja uoči održavanja skupa koji će biti posvećen muzejima književnosti, postojećim i mogućim odnosima muzeja i književnosti te je i naslovljen Muzeji i književnosti. Tom će se tematikom prvi put u hrvatskome muzejskom okruženju nastojati aktualizirati problematika književne baštine kao segmenta hrvatske pisane baštine u muzejima, njezina muzealizacija prema suvremenim muzeološkim standardima, problemi književnih ostavština i donacija, projekti digitalizacije muzejske, arhivske i knjižnične baπtine, izrada jedinstvenih popisa književne baštine, kao i druga srodna pitanja i problemi. Pripremama za skup prethodilo je anketno istraživanje provedeno u studenome 2005. godine. Kratkim se anketnim upitnikom željelo istražiti koliko javnost poznaje već postojeće književne muzeje i zbirke u Hrvatskoj, postoji li potreba za osnivanjem novih književnih muzeja posvećenih pojedinim književnicima te postoji li potreba za osnivanjem muzeja hrvatske književnosti. Istodobno se nastojala ispitati zainteresiranost publike za tematiku muzeja i književnosti, te senzibilizacija javnost na tu specifičnu kulturološku i muzeološku tematiku kao najavu stručnog

skupa.

Muzej književnosti; Književna baštinaAutor: Snježana Radovanlija Mileusnić - ; Muzejski dokumentacijski centar, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados