POSLOVNI MODELI U GOING CONCERN KONCEPTU TEMELJENI NA MEĐUOVISNOSTI KATEGORIJA STVARANJA, OČUVANJA I ZADRŽAVANJA VRIJEDNOSTIReportar como inadecuado
POSLOVNI MODELI U GOING CONCERN KONCEPTU TEMELJENI NA MEĐUOVISNOSTI KATEGORIJA STVARANJA, OČUVANJA I ZADRŽAVANJA VRIJEDNOSTI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Thought and Practice, No.1 June 2015. -

Suvremeni ekonomski koncepti usredotočeni su na održive modele poslovanja. Stoga bi u kontekstu going concern koncepta osnovni organizacijski ciljevi trebali biti usmjereni ka ključnim procesima i resursima koji pridonose stvaranju, očuvanju i zadržavanju vrijednosti. To se odnosi na identifikaciju i analizu međuovisnosti vrijednosnih kategorija, te usmjeravanje poslovnih strategija na

pravilno upravljanje vrijednosnim lancem. U tom procesu vrlo su važni međusobni odnosi i povjerenje svih sudionika stvaranja vrijednosti, kako bi se mogli stvarati zadovoljavajući pozitivni novčani tokovi temeljem poslovne izvrsnosti, kapitalne strukture i konkurentnosti poduzeća. Takvo poslovanje ujedno služi i promicanju gospodarskih i društvenih vrijednosti u zajednicama u kojima poduzeće posluje pa je dio modernih shared value koncepata. Održive prednosti stvaraju se optimalnom kombinacijom stvaranja i zadržavanja vrijednosti. Zbog toga se u radu predlaže konceptualni model stvaranja i zadržavanja vrijednosti u svrhu razvoja učinkovitih poslovnih rješenja za održivoi dugotrajno poslovanje.

poslovni modeli; stvaranje vrijednosti; zadržavanje vrijednosti; očuvanje vrijednosti; održivost poslovanjaAutor: Sonja Brlečić Valčić - ; Saipem S.p.A., Podružnica u Republici Hrvatskoj

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados