ŠTO RAZLIKUJE STUDENTE S PODUZETNIČKIM NAMJERAMA ANALIZA EMPIRIJSKOG MODELA ODREDNICA PODUZETNIČKIH NAMJERA MEĐU STUDENTIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBUReport as inadecuate
ŠTO RAZLIKUJE STUDENTE S PODUZETNIČKIM NAMJERAMA ANALIZA EMPIRIJSKOG MODELA ODREDNICA PODUZETNIČKIH NAMJERA MEĐU STUDENTIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Thought and Practice, No.1 June 2015. -

Svrha ovog rada je ispitati razlike u izabranim psihološko-motivacijskim konstruktima između studenata s dugoročnom poduzetničkom namjerom i onih studenata bez takve namjere. Podaci su prikupljeni koristeći se anketnim upitnikom kojeg su ispunili studenti četvrte godine preddiplomskog studija Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Konstrukti obuhvaćeni

ovim istraživanjem uključuju lokus kontrole, poduzetničku samoefikasnost, motiv samostalnosti i motiv inovativnosti. Rezultati otkrivaju da motiv samostalnosti i poduzetnička samoefikasnost značajno i pozitivno utječu na oblikovanje dugoročne namjere studenata prema ulasku u poslovni poduhvat. Buduća istraživanja mogla bi obuhvatiti dodatne konstrukte koji bi se mogli istražiti unutar šireg modela poduzetničkih namjera u Republici Hrvatskoj.

poduzetnička samoefikasnost; motiv inovativnosti; motiv samostalnosti; poduzetničke namjereAuthor: Bojan Morić Milovanović - ; Fakultet međunarodnog poslovanja i ekonomije, DIU LIBERTAS Međunarodno sveučilište Tomislav Kri

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents