DETERMINIRANJE TROŠKOVA DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA UNIVERZALNOM PODRUČJUReport as inadecuate
DETERMINIRANJE TROŠKOVA DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA UNIVERZALNOM PODRUČJU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Thought and Practice, No.1 June 2015. -

U radu se analizira problematika određivanja troškova pružanja univerzalne poštanske usluge u rezerviranom području. Prikazanom metodologijom olakšava se promatranje odabranih politika, odnosno strategija univerzalne poštanske usluge te kvantifikacija njihove uspješnosti. Cilj rada je uspostaviti metodologiju za ispravno određivanje troškova koje ima davatelj univerzalne poštanske usluge,

jer je to ključna determinanta za njegov opstanak na liberaliziranom tržištu. Ako je dosadašnji davatelj univerzalne poštanske usluge prejako zaštićen monopolom, neće se u dostatnoj mjeri razvijati konkurencija, a time i konvergencija k optimalnoj cijeni i kvaliteti pružene usluge. S druge strane, ukoliko je regulatorni režim nedostatan, pojavit će se intenzivna konkurentska aktivnost samo u

pojedinim zonama poštanskog tržišta, dok će ostale zone npr. ruralna područja biti prepuštene dosadašnjem pružatelju univerzalne poštanske usluge, koji će pružanjem iste u neatraktivnim zonama vjerojatno ostvarivati gubitke, odnosno podnijeti nepravedan teret neispravne regulacije. Regulacija pristupa rezerviranom području i samom poštanskom tržištu u cijelosti treba biti dimenzionirana i prema socijalnoj strukturi korisnika poštanskih usluga, kao i prema rastućim zahtjevima modernih korisnika tradicionalnih i suvremenih poštanskih proizvoda i usluga. U daljnjem istraživanju, nastavno na postignute rezultate u ovom radu, potrebno

je detaljnije ispitati međuzavisnost između inteziteta regulatornog režima i mjesta ulaska pristupa u rezervirano područje novog davatelja poštanskih usluga. Svrha takvog ispitivanja bi bila precizno dimenzionirati ulazak novog davatelja usluga na regulirano rezervirano područje uzimajući u obzir socijalnu osjetljivost korisnika poštanskih usluga.

metodologija regulacije pristupa rezerviranom području; liberalizacija poštanskih usluga; regulatorni režim rezerviranog područja; socijalna osjetljivost poštanskih uslugaAuthor: Zoran Miletić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents