ANALIZA FAKTORA KOJI UTJEČU NA KREIRANJE DODATNE VRIJEDNOSTI KAO POKAZATELJA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TRGOVINE U SRBIJIReportar como inadecuado
ANALIZA FAKTORA KOJI UTJEČU NA KREIRANJE DODATNE VRIJEDNOSTI KAO POKAZATELJA UČINKOVITOSTI POSLOVANJA TRGOVINE U SRBIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Thought and Practice, No.1 June 2015. -

U posljednje vrijeme sve se više, kako u teoriji, tako i u praksi, zbog ekonomskog značaja proučava globalni lanac vrijednosti. U kontekstu toga analizira se i dodatna vrijednost koja nastaje kroz cijeli lanac vrijednosti. Koncept dodatne vrijednosti se također - teorijsko-kritički – analizira, ne samo na globalnoj razini, već i na nacionalnoj i na razini poduzeća. S obzirom na to, u ovom radu se

komparativno analiziraju efekti učinkovite primjene koncepta dodatne vrijednosti u trgovini Europske unije posebno, Srbije. U sklopu toga sagledava se dinamika veličine, strukture i odrednice dodatne vrijednosti u trgovini Srbije. Provedeno istraživanje, na primjeru originalne službene statistike dodatne vrijednosti trgovine Srbije, pokazalo je da je ona u pogledu veličine, isto kao i u Europskoj uniji, vrlo značajna ekonomska kategorija i da predstavlja značajan izvor sredstava za unapređenje učinkovitosti upravljanja poslovanjem, ljudskim resursima, rastom i razvojem trgovine Srbije.

globalni lanac vrijednosti; veličina i struktura dodatne vrijednosti; odrednice; dodatna vrijednost po zaposlenom; inovacije i elektronička trgovineAutor: Radojko Lukić - orcid.org-0000-0001-6529-0297 ; Katedra za računovodstvo i poslovne ,Ekonomski fakultet Sveučilišta u Beograd

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados