HRANIDBA KOBILA U LAKTACIJI - Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.56 No.2 May 2015.Reportar como inadecuado
HRANIDBA KOBILA U LAKTACIJI - Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.56 No.2 May 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.56 No.2 May 2015. -

Pravilno izbalansiran obrok kobile nakon ždrijebljenja pozitivno će se odraziti na oporavak kobile, sljedeći spolni ciklus, vraćanje u prvobitnu kondiciju, napredak ždrjebeta te sastav i količinu kobiljeg mlijeka. Razdoblje u kojem se kobila treba vratiti u prvobitno kondicijsko stanje, a ujedno namirivati uzdržne i produktivne potrebe za hranjivim tvarima, iznimno je zahtjevno. Kobile u prva tri mjeseca laktacije proizvedu mlijeka u količini oko 3% tjelesne mase dnevno, te u tom razdoblju imaju znatno veće potrebe za hranjivim tvarima, dok kasnija razina proizvodnje mlijeka pada na 2% tjelesne mase dnevno. Dnevne potrebe toplokrvne kobile u laktaciji od 600 kg tjelesne mase za probavljivim bjelančevinama u prvom mjesecu laktacije su 1.275 g, te se postupno smanjuju do petog mjeseca laktacije za 30,6%. Dnevni obroci u prvom mjesecu laktacije trebaju zadovoljavati 135 MJ metaboličke energije koja se u petom mjesecu laktacije smanjuje za 11,8%, a najveća je u trećem mjesecu laktacije 142 MJ. Važno je namiriti potrebe za makro-elementima: kalcijem 61 g, fosforom 46 g, natrijem 16 g, klorom 54 g, kao i elementima u tragovima željezom 1.250 mg, bakrom 125 mg, cinkom 625 mg i magnezijem 500 mg. U hranidbi kobila u laktaciji treba osigurati i vitamine topive u mastima: vitamin A 90.000 IJ, D 12.000 IJ i E 600 mg. Sastavi obroka koji bi zadovoljavali dnevne potrebe kobila u laktaciji za hranjivim tvarima ovise o sustavu držanja, godišnjem dobu, raspoloživim krmivima i zdravstvenom stanju jedinke. Pristupi li se individualnoj hranidbi kobile nakon ždrijebljenja, vodeći računa o uzdržnim i produktivnim potrebama za hranjivim tvarima i pravilno ih balansirajući u obroke kobila, u laktaciji brzo će se vratiti u prvobitno kondicijsko stanje, te će se dugo koristiti u uzgoju konja.

kobila; laktacija; hranidba; hranjive potrebe; kondicijaAutor: Mirjana Baban - ; Poljoprivredni fakultet, Osijek, Hrvatska Maja Gregić - ; Poljoprivredni fakultet, Osijek, Hrvatska Ante Ivank

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados