Pedagoški menadžment — refleksija opće ideje o upravljanjuReportar como inadecuado
Pedagoški menadžment — refleksija opće ideje o upravljanju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.1 No.1 May 2004. -

Ideja menadžmenta ima u stanovitom smislu univerzalno značenje zbog čega se primjena te ideje široko rasprostranila, a našla je mjesto i u institucijama odgoja i obrazovanja, i to najviše kao organizacijski menadžment, menadžment ljudskih potencijala, menadžment razina 1. najviša — ciljevi, dugoročno planiranje i organizacija, 2. srednja — kontrola operativnih postupaka i programi potpore ciljevima, 3. najniža — interpretacija ciljeva, politika programa, strategijski menadžment dugoročno, i menadžment funkcija koliko funkcija toliko menadžment programa. Menadžerske funkcije odnose se na ono što valja postići, a to su najčeπće planovi, strategije, dobra organizacija, kvalitetno vođenje i uspješna kontrola. Slijedi da se na pedagoški menadžment može gledati kao na upravljanje mrežom i hijerarhijom sustava vrtić, grupa — škola, razred. Posebnost vođenja i upravljanja odgajatelja, razrednika i nastavnika može se razmatrati kao pedagoška uloga odgajatelja u vođenju i upravljanju, pedagoška uloga razrednika u vođenju i upravljanju, administrativni poslovi, planiranje i programiranje rada voditelja tima razrednika, pripremanje i vođenje sjednica vijeća, suradnja s ostalim članovima vijeća, suradnja s roditeljima i sl.

pedagoški menadžment; menadžment sustava; organiziranje; upravljanje; provjera; nadzor; vođenjeAutor: Vladimir Jurić - ; Filozofski fakultet Sveučilšta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados