Figure uspostavljanja odnosa između učiteljskog znanja i učiteljskog umijećaReportar como inadecuado
Figure uspostavljanja odnosa između učiteljskog znanja i učiteljskog umijeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.1 No.1 May 2004. -

Problem teorije i prakse u izobrazbi nastavnika u velikoj je mjeri problem odnosa između znanja i umijeća. Taj je problem teško razriješiti između ostalog i stoga jer odnos između onoga što nastavnici znaju i onoga što praktično mogu, može poprimiti vrlo različit oblik. U tekstu se razmatraju i podrobnije diferenciraju četiri temeljna određenja odnosa: zasnivanje, podudaranje, razlikovanje i ometanje. Iz svake od njih proizlaze različite didaktičke implikacije za izobrazbu nastavnika.

obrazovanje nastavnika; problem odnosa teorija-praksa; znanje nastavnika; umijeće nastavnikaAutor: Georg Hans Neuweg - ; Sveučilište Johannes Kepler, Linz, Austria Odsjek za strukovnu i gospodarsku pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados