Prilog određenju dimenzionalnih značajki kulturnog identiteta srednjoškolske mladeži u HrvatskojReportar como inadecuado
Prilog određenju dimenzionalnih značajki kulturnog identiteta srednjoškolske mladeži u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.1 No.1 May 2004. -

Kultura je nesumnjivo prazadaća obrazovanja Konfucije, najstarije i klasično pitanje svake osmišljene djelatnosti koju nazivamo školovanje. Zbog brojnih okolnosti i vidljivih razloga, kultura je na putu da ostane marginalno zastupljena po važnosti u odnosu na druge funkcije i zadaće koje se postavljaju pred suvremenu školu. Osobita opasnost prijeti ako se kultura pojednostavljuje na neke manifestacijske i tehničke forme koje u osnovi ne predstavljaju temeljne dimenzije konkretne etničke kulture i njezina pripadajućeg identiteta. Ta opasnost uočena je tijekom posljednjeg desetljeća u svim sustavima koji jače naglašavaju kompetitivnu ulogu škole, te inzistiraju na visokoj kvaliteti znanja koja je definirana višestruko problematično. Osim kritičkog pristupa takvoj realnosti na koju su upozorili mnogi znanstvenici i nekoliko materijala UNESCO-a, autori ističu potrebu i mogućnost da se u sklopu aktualnih promjena u hrvatskom školstvu pitanje kulture primjereno istraži i riješi. Jedan od mogućih putova, između brojnih i raznovrsnih, za primjereno rješavanje pitanja kulture u suvremenoj školi jest preciznije i pouzdanije definiranje brojnih pitanja koja su izravno ili neizravno povezana s identitetom. Kulturni identitet se danas brže nego ikad prije mijenja globalizacija, homogenizacija, unifikacija, kulturni relativizam i sl., pa se izvedenice tog identiteta kao što su kulturni profil, kulturne dimenzije, kulturne značajke ontokultura, filokultura i neizostavno kultura znanja, kao nova odrednica informatičkog društva, stalno i nepredvidivo mijenjaju. Temeljni problem ovog istraživanja svodi se na identifikaciju nekih odrednica koje upućuju na mogući smjer djelovanja škole sa svrhom ostvarivanja poželjnih svojstava kulture pojedinca i zajednice.

kultura znanja; kultura; obrazovanje; kulturni identitet; promjene u školstvu i promjene kulturnih značajki; kulturne dimenzijeAutor: Antun Mijatović - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za pedagogiju Ante Žužuč - ; Školska knjiga

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados