Istraživanje ovisnosti bez droga kod studenske populacijeReportar como inadecuado
Istraživanje ovisnosti bez droga kod studenske populacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Pedagogical Research, Vol.1 No.2 December 2004. -

Cilj rada bio je ispitati učestalost ovisnosti bez droga kod studentske populacije i utvrditi eventualne korelacije između određenih ovisnosti. Induktivno-empirijskim pristupom istraživanju, s pomoću metode anketiranja, na uzorku od 140 ispitanika, utvrdili smo određena ponašanja koja zbog svoje učestalosti kod ispitanika mogu potvrditi našu pretpostavku da je riječ o ovisnostima bez droga. Problem koji se pojavio je nemogućnost da utvrdimo stanje ovisnosti jer definiranje i klasificiranje ovisnosti bez droga nemaju jasno utvrđenu znanstvenu metodologiju, kriterije mjerenja težine i prognoze stanja. Rezultati koje smo dobili upozoravaju da se suočavamo s novim tipom ovisnosti, što veoma zabrinjava jer ovisnost bez droga prate psiho-socijalni problemi veoma slični problemima ovisnika o drogama. Naime, mnogobrojna istraživanja u svijetu, na koja se u ovom članku pozivamo, pokazuju da postoje mnoge zajedničke karakteristike koje imaju ovisnici o drogama i ovisnici bez droga. Rezultati koje smo dobili razmjerni su rezultatima istraživača u svijetu, kod nekih ovisnosti čak i mnogo izraženiji, pa nije sporno da se moramo mnogo više angažirati na prevenciji ovisnosti bez droga kod mladih. To prije svega nameće potrebu da se ovisnosti bez droga definiraju i klasificiraju znanstvenom metodologijom koja bi bila u širokoj uporabi.

studenti; ovisnost bez droga; klasifikacija; evaluacija; prevencijaAutor: Zora Zuckerman Itković - ; Sveučilište u Zadru Odjel za pedagogiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados