Perspektive suvremene anglosaksonske filozofije religijeReportar como inadecuado
Perspektive suvremene anglosaksonske filozofije religije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.34 No.3 January 2015. -

Nakana je ovoga teksta izložiti neke više i manje poznate religijsko-filozofijske perspektive i pravce unutar suvremene anglosaksonske analitičke filozofije poput reformirane epistemologije, vitgenštajnijanizma, ne-realističke, feminističke i pluralističke filozofije religije. Svaka pojedina »škola mišljenja« nastoji na autentičan način filozofijski interpretirati fenomen religije pritom uglavnom ne koketirajući s konfesionalnim interpretacijama. Pokazuje se kako je filozofija religije dinamična i, prije svega, autentično filozofijska disciplina koja se ne može svesti na lošu religijsku apologetiku, već ima svoje legitimno mjesto među disciplinama filozofije.

filozofija religije; reformirana epistemologija; vitgenštajnijanizam; ne-realizam; religijski pluralizam; feminizamAutor: Danijel Tolvajčić - ; Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Hrvatska Aleksandra Golubović - orcid.o

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados