Filozofija i duhovne znanosti. S posebnim osvrtom na djelo W. DiltheyaReportar como inadecuado
Filozofija i duhovne znanosti. S posebnim osvrtom na djelo W. Diltheya - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Filozofska istraživanja, Vol.34 No.3 January 2015. -

Takozvane »duhovne znanosti« njem. Geisteswissenschaften, engl. moral sciences postale su već krajem prve polovice XX. stoljeća krajnje dvojben pojam. Svoj pravi procvat »duhovne znanosti« doživljavaju u doba njemačkog idealizma i posebice romantike, potom kod W. Diltheya, G. Mischa, E. Rothachkera i ne naposljetku kod H.-G. Gadamera. Stoga je nakana prvoga dijela ovoga rada skicirati najprije to idealističko-romantičarsko-hermeneutičko shvaćanje »duhovnih znanosti« i njihovu »sistematiku«, gdje u središtu stoji ideja etike kao »znanosti« povijesti i ideja vraćanja humanističkoj tradiciji kao izvoru duhovnosti svih ljudskih objektivacija Dilthey, Gadamer. Drugi dio priloga posvećen je razlozima raspada »duhovnih znanosti« na »humanističke« i »društvene«, pri čemu je naglasak stavljen na vladajuća gibanja u filozofiji XX. stoljeća pozitivizam, empirizam, materijalizam, psihologizam, scijentizam itd., što bi u konačnici trebalo dovesti i do radikaliziranja temeljnoga pitanja ovoga priloga: s kojim bi se pravom bilo koja od današnjih »društvenih« ili »humanističkih « znanosti mogla nazvati »duhovnom«? U zaključnom, trećem dijelu, treba pokušati odgovoriti na pitanje na koji način suvremena filozofija svojom pluriperspektivnošću doista može pripomoći da »društvene« i »humanističke« znanosti ponovno zadobiju dostojanstvo »duhovnih znanosti«, dakako oslobođene svih svjetonazorskih i ideoloških pretpostavki.

duhovne znanosti; Wilhelm Dilthey; Ivan Urbančič; Georg Misch; život; istina života; svjetonazor; samoozbiljenjeAutor: Josip Oslić - ; Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados