IZMEĐU STOCKHOLMA 1972 I RIO DE JANEIRA 1992 - IZMEĐU NADE I STRAHOVANJA ZA BUDUĆNOSTReportar como inadecuado
IZMEĐU STOCKHOLMA 1972 I RIO DE JANEIRA 1992 - IZMEĐU NADE I STRAHOVANJA ZA BUDUĆNOST - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.1 No.3 July 1992. -

U radu se problematiziraju granice ljudske ekspanzije između dviju svjetskih konferencija o stanju okoliša. Budući da se dosadašnja socijalna rješenja nisu pokazala osobito uspješnima u stvaranju uravnotežena odnosa čovjeka s prirodom, ističe se potreba uspostavljanja holističke ekologije kao stabilizatora ekološke krize.

Holistička ekologija razmatra se kroz tri komponente: materijalna ekologija trebala bi se baviti zagađivanjem okoliša nastalim gospodarskom ekspanzijom; socijalna ekologija imala bi zadaću usporiti negativne procese u društvu i smanjiti fizičko zagađivanje; ekologija ličnosti trebala bi razvijati osobne etičke vrijednosti. Te tri komponente zajedno imaju značenje kozmološkog pristupa rješavanju ekoloških problema.

U zaključku se kritički ocjenjuje konferencija u Rio de Janeiru 1992. Autor ističe da društveni aspekti ekoloških problema nisu dovoljno istaknuti s obzirom na opasnosti koje proizlaze iz materijalnog zagađivanja.

antropocentrizam; mehanicizam; holistički pogled na svijet; kozmologistički pogled na svijetAutor: Tone Strojin - ; Visoka pravna šola, Maribor

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados