PROMJENA GLOBALNE STRATEGIJE RAZVOJA. Dvadeset godina poslije StockholmaReportar como inadecuado
PROMJENA GLOBALNE STRATEGIJE RAZVOJA. Dvadeset godina poslije Stockholma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.1 No.3 July 1992. -

U radu se daje pregled osnovnih promjena u ekologijskim konceptima i koncepcijama u razdoblju od Stockholmske konferencije do Konferencije u Rio de Janeiru. Pažnja se posvećuje razvoju ekologijske svijesti, ekologijskih pokreta, a posebno različitim promjenama koje su dovele do nastajanja i narastanja ekologijske paradigme. Ova paradigma, suprotstavljena ideologiji i paradigmi industrijalizma, a u nekim slučajevima i ideologiji paleoindustrijalizma, uključuje oprezan, ekologijski svjestan odnos spram dugoročnih i kratkoročnih aspekata razvoja. Oprezan, cjelovit i pažljiv odnos prema svakodnevnici pretpostavka je postojanja ekologijske paradigme. U prilogu se ističe da nastajanje ekologijske paradigme ne dolazi »samo od sebe«, nego da predstavlja kombinaciju kako izmjena u teorijskim ishodištima, tako i rezultata djelovanja praktičnih, empirijskih dimenzija ugrožavanja okoliša. U tom smislu pažnja se posvećuje i konceptu održivog razvoja kao dijelu ukupne ekologijske paradigme.

U zaključnom dijelu priloga, razmatra se u kratkim crtama pomak do kojeg je u zemljama bivše Jugoslavije došlo s obzirom na nastajanje i razvoj ekologijske paradigme.

ekologijska paradigma; ekologijska svijest; ekologijski pokreti; energetski razvoj; ex-socijalistička društva; održivi razvojAutor: Ognjen Čaldarović - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados