SOCIJALNOEKOLOŠKE TEME I SADRŽAJI U VIJESNIKU I VEČERNJEM LISTU OD 1987. DO 1990.Reportar como inadecuado
SOCIJALNOEKOLOŠKE TEME I SADRŽAJI U VIJESNIKU I VEČERNJEM LISTU OD 1987. DO 1990. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.1 No.3 July 1992. -

U članku se iznose rezultati analize pisanja »Vjesnika« i »Večernjeg lista« o ekološkim i socijalnoekološkim temama i sadržajima. Analizom sadržaja obuhvaćeni su svi brojevi navedenih listova od 1987. do 1990. godine. Jedinica analize bio je prilog članak, a jedinica sadržaja tema. Analiza je pokazala da je u četverogodišnjem razdoblju u »Vjesniku« objavljeno 2312, a u »Večernjem listu« 2123 priloga sa socijalnoekološkog područja. Broj priloga tendencijski se povećavao od 1987. do 1990. U 1990. godini broj priloga se smanjuje, što je posljedica prisutnosti novih socijalnopolitičkih tema. No nova situacija nije bitnije utjecala na tematsku i sadržajnu strukturu priloga.

Dominantne teme bile su: zagađivanje okoliša čak 58% u »Vjesniku« i 53% u »Večernjem listu«, problemi biosfere, energije te industrije i tehnologije. Demografski aspekti, problem hrane, uloga znanosti itd. znatno su manje zastupljeni.

Ekološki i socijalnoekološki sadržaji uglavnom su potisnuti u unutrašnjost listova, a naslovi priloga manje su istaknuti od naslova drugih članaka.

Uređivačka politika »Vjesnika« i »Večernjeg lista« vrlo je slična u domeni promicanja socijalnoekoloških tema.

analiza sadržaja; biosfera; ekološka edukacija; ekološke katastrofe; energija; hrana; industrija i tehnologija; kvaliteta življenja; masovni mediji; stanovništvo; tisak; turizam; uloga znanosti; zagađivanjeAutor: Ivan Cifrić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados