EMPIRIJSKO UTVRĐIVANJE SIMBOLA GRADA - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.1 No.3 July 1992.Reportar como inadecuado
EMPIRIJSKO UTVRĐIVANJE SIMBOLA GRADA - Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.1 No.3 July 1992. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.1 No.3 July 1992. -

U radu su prikazani rezultati empirijskog utvrđivanja gradskih simbola primjenom metode vizualne simulacije realne okoline. Konceptualnom analizom predodžbe velegrada na primjeru Zagreba, kao i analizom sadržaja turističkih monografija i vodiča po gradu, definirano je sedam dimenzija predodžbe grada koje su ilustrirane pažljivo odabranim nizom dijapozitiva u boji. Ispitane su dvije skupine ispitanika »stručnjaci« i »laici«, a od njih se tražilo da za svaki prizor procijene u kojem je stupnju karakterističan za Zagreb. Unutar svake dimenzije utvrđeni su visokokarakteristični prizori »simboli« i niskokarakteristični prizori »nesimboli«. Sličan je postupak proveden i na razini čitavoga niza od 88 prizora. Pokazalo se da se ispitane skupine razlikuju u svojim procjenama karakterističnosti na samo dvjema dimenzijama Arhitektura te Zdravstvo i školstvo, pa se čini da profesionalna usmjerenost ovih skupina određuje i razlike u njihovim procjenama. Dobiveni rezultati razmatrani su i uspoređeni s rezultatima drugih, uglavnom stranih, istraživanja.

dimenzije predodžbe grada; laici; metoda vizualne simulacije; predodžba grada; simboli; stručnjaciAutor: Dean Ajduković - ; Filozofski fakultet, Zagreb Dinka Čorkalo - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados