Prijedlog modela problemske analize spomeničke plastike iz razdoblja socijalizmaReportar como inadecuado
Prijedlog modela problemske analize spomeničke plastike iz razdoblja socijalizma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

Analizom dosadašnjih istraživanja spomeničke plastike iz razdoblja

socijalizma na području Hrvatske uočeno je niz problema koji

otežavaju njezino ravnopravno uključivanje u povijesnoumjetničke

narative domaćeg i europskog kiparstva druge polovice dvadesetog

stoljeća. Kao jednu od pretpostavki za rješavanje tih problema ovaj

rad predlaže formulaciju cjelovitog, sustavnog modela njezine analize,

interpretacije i valorizacije. Polazeći od temeljnih funkcija svakoga

spomenika – simboličke, utilitarne i estetske – model pretpostavlja da se

pri interpretaciji spomeničke plastike osim analize njezinih morfoloških,

formalnih i ikonografskih obilježja promatra i utjecaj, odnosno uloga

svih društvenih i materijalnih činitelja – naručitelja, autora, kritičara

i korisnika – koji na različite načine sudjeluju u stvaranju, odnosno

održavanju spomenutih spomeničkih funkcija u specifičnom povijesnoumjetničkom

i društvenopolitičkom kontekstu socijalističke Jugoslavije.

Prijedlog cjelokupnog modela problemske analize spomeničke plastike

nastale u razdoblju od 1945. do 1990. godine, kao i nacrt osnovnih

problemskih parametara svake od spomenutih društvenih funkcija i

činitelja, pojašnjeni su i potkrijepljeni primjerima.

spomenička plastika; socijalistička Jugoslavija; Drugi svjetski rat; društvene funkcije spomenika; naručitelji; likovna kritika; autorstvo spomenika; društveno sjećanjeAutor: Sanja Horvatinčić - ; Institut za povijest umjetnosti

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados