O obilježjima Gamulinova tumačenja slikarstva Proljetnog salonaReportar como inadecuado
O obilježjima Gamulinova tumačenja slikarstva Proljetnog salona - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

U ovome radu sagledavaju se obilježja pristupa povjesničara umjetnosti

Grge Gamulina historizaciji i analizi Proljetnog salona kao izložbene

manifestacije koja je – okupivši velik broj prominentnih osobnosti

hrvatske umjetničke pozornice – bitno odredila prevladavajuća

usmjerenja u slikarstvu međuratnog razdoblja. Ponajprije, razmatra

se Gamulinov vrijedan prinos valorizaciji te određenju i imenovanju

pojedinih oblikovno-stilskih inklinacija u usporedbi s uvriježenim

interpretacijama nacionalnog modernog slikarstva. Upozorava se,

također, na autorovu težnju za analizom dosega hrvatskog slikarstva

u kontekstu magistralnih kretanja na europskoj umjetničkoj sceni, pri

čemu se ističu njegovi stavovi bliski tradicionalnom razumijevanju

geografije umjetnosti. Unatoč tomu, Gamulin prepoznaje mnoge opće

vrijednosti u djelima i opusima koji ne pripadaju pretpostavljenoj

antologiji hrvatskog slikarstva postavljenoj u odnos s dominantnim

europskim oblikovno-stilskim dosezima, stvarajući na taj način slojevitu

sliku o heterogenom modernističkom umjetničkom tkivu, tipičnom za

kulture tzv. rubnih sredina. Proljetni salon tako za Gamulina postaje

važna opća odrednica u korpusu nacionalnog međuratnog slikarstva,

svojevrsna izvanstilska kategorija koja omogućuje obuhvaćanje svih

disparatnih tendencija toga razdoblja i unutar koje se može jednakovrijedno

raspravljati o ostvarenim dominantnim stilskim prinosima

često presudnim za sagledavanje razvojnih linija hrvatskog slikarstva,

kao i o specifikumu opusa pojedinih slikara, od kojih su neki bili samo

tangencijalno vezani uz tu izložbenu manifestaciju.

Grgo Gamulin; Proljetni salon 1916.–1928.; hrvatsko moderno slikarstvoAutor: Petar Prelog - ; Institut za povijest umjetnosti

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados