Arhitekt Otto von Hofer i plemićka obitelj Vranyczany-DobrinovićReportar como inadecuado
Arhitekt Otto von Hofer i plemićka obitelj Vranyczany-Dobrinović - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

U radu se govori o stambenim zgradama obitelji Vranyczany-Dobrinović

što ih je u Zagrebu i Laduču projektirao bečki arhitekt Otto von Hofer.

Na temelju novonađenih nacrta Hoferu se pripisuje i suautorstvo

dviju zgrada kojima se dosad nije znao ili se pogrešno određivao autor.

Pokušava se rasvijetliti i utjecaj Hoferova poslodavca, arhitekta Carla

von Hasenauera, te – na temelju fotografija i arhivskih izvora – rekonstruirati

način uređivanja interijera hrvatskoga visokoga plemstva.

historicizam; Otto von Hofer; obitelj Vranyczany-Dobrinović; Zagreb; LadučAutor: Marina Bagarić - ; Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados