Odraz ugarske graditeljske radionice Andreasa Mayerhoffera u stambenoj arhitekturi Osijeka u 18. stoljećuReportar como inadecuado
Odraz ugarske graditeljske radionice Andreasa Mayerhoffera u stambenoj arhitekturi Osijeka u 18. stoljeću - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

U stambenoj arhitekturi osječke Tvrđe, koja većinom datira iz 18.

stoljeća, osobito se izdvaja kuća Kohlhoffer dosad poznata kao kuća

Plemić, smještena u Franjevačkoj ulici br. 5. Premda arhivski izvori

ne govore jasno o vremenu njezina nastanka, prema novoutvrđenim se

podacima može zaključiti da je svoj današnji izgled dobila pregradnjom

dviju ranijih kuća 1775. godine, i to za imućnog osječkog gostioničara i

gradskog zastupnika Johanna Kohlhoffera. Kuća se ističe vrlo bogatim

oblikovanjem pročelja sa složenom kompozicijom slijepih arkada,

traka i lezena, zatim žbukanim i kamenim ukrasima, poput volutno

povijenih nadstrešnica, rokaja i školjki. Porijeklo tih oblika povezuje se

s djelovanjem ugarskih arhitekata, posebno graditeljske obitelji Andreasa

Andrása Mayerhoffera. Mayerhoffer je zajedno s dva sina imao

poznatu graditeljsku radionicu, u čijim radovima nalazimo izrazite

sličnosti s osječkom kućom, a spomen na njegov boravak u Bilju kraj

Osijeka nekoliko desetljeća ranije, kao i rad njegova sina Janósa na

projektima Ugarske dvorske komore, upućuju na moguće utjecaje ili

angažman u izgradnji Osijeka u drugoj i trećoj četvrtini 18. stoljeća.

arhitektura; 18. stoljeće; barok; rokoko; Osijek; kuća Kohlhoffer; kuća Plemić; Andreas András Mayerhoffer; Janós Mayerhoffer; Johann KohlhofferAutor: Petar Puhmajer - ; Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados