Proizvodnja ždrebećih kobasica - MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVII No.2 March 2015.Report as inadecuate
Proizvodnja ždrebećih kobasica - MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVII No.2 March 2015. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVII No.2 March 2015. -

U radu je opisan tehnološki proces proizvodnje ždrebeće kobasice koja se tradicionalno proizvodi u Republici Hrvatskoj u okolici Zagreba

Kloštar Ivanić. U proizvodnji se koristi meso ždrebadi starosti 22-24 mjeseci i čvrsto masno tkivo svinja u omjeru 90% : 10%. Tradicionalni

način proizvodnje u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu pokazao je određene prednosti u odnosu na proizvodni objekt manjeg

opsega rada mesoprerađivački obrt.

ždrebeća kobasica; tehnološki proces proizvodnjeAuthor: Bela Njari - ; Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, Zavod za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane, Heinzelova 55, 1

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents