Tri arhivska dokumenta o Bokanićima u ŠibenikuReportar como inadecuado
Tri arhivska dokumenta o Bokanićima u Šibeniku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

U radu se na temelju novih arhivskih istraživanja objavljuju i analiziraju

tri dokumenta u kojima se spominju Jerolim Stjepana Bokanić,

Stjepan pok. Vicka Bokanić i Nikola Jerolima Bokanić u prvim

godinama 17. stoljeća u Šibeniku. Aktualizira se i podatak don Krste

Stošića koji »Stjepana Boranića s Brača« u razdoblju od 1605. do 1608.

godine uz druge majstore spominje u svezi s izradom različitih klesaniharhitektonskih elemenata za šibensku crkvu sv. Križa te se zaključuje

kako je riječ o Stjepanu Bokaniću. Ispravno tumačenje Stošićeva zapisa

i novi arhivski podaci otvaraju mogućnost da se u budućim istraživanjima

šibenskoga graditeljstva i klesarstva prepoznaju i drugi radovi

radionica Bokanićevih u tom dalmatinskom gradu.

Jerolim Stjepana Bokanić; Stjepan pok. Vicka Bokanić; Nikola Jerolima Bokanić; Šibenik; 17. stoljećeAutor: Bojan Goja - ; Konzervatorski odjel u Zadru, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture RH

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados