Dekonstrukcija rekonstrukcije: o krstionici trogirske katedrale ponovo i s razlogomReportar como inadecuado
Dekonstrukcija rekonstrukcije: o krstionici trogirske katedrale ponovo i s razlogom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

Krstionica trogirske katedrale sv. Lovre 1460.–1467., nastala po projektu Andrije Alešija i uz sudjelovanje Nikole Firentinca, dobro je proučen spomenik o kojem su temeljne studije objavili H. Folnesics 1914. i R. Ivančević 1985

U najnovijem radu o krstionici I. Josipović, 2009. predložena je jedna sasvim nova interpretacija po kojoj je Nikola Firentinac odmah po njezinu dovršetku, krajem 1467. ili početkom 1468. godine, pristupio njezinoj rekonstrukciji i statičkoj sanaciji, pri čemu je unio i neke izmjene u Alešijev projekt. Podrobnom analizom iznesenih argumenata u ovom se radu osporava takvo tumačenje nastanka krstionice i restauratorske

uloge Nikole Firentinca te se pojašnjavaju neka očito još uvijek

nedovoljno jasna građevinsko-tehnička, stilska i atributivna pitanja.

Pri tome se ukazuje i na upitnost ranije predloženih teza R. Ivančevića o naravi primijenjene »montažne tehnike gradnje« na krstionici kao i o njezinim vezama s lokalnom antičkom baštinom. Zaključno, u radu se redefinira uloga Nikole Firentinca u oblikovanju njezina ukupnog lika te iznosi prijedlog za njegovim suautorstvom nad tim djelom.

krstionica trogirske katedrale; trogirska renesansa; presvođena kamena konstrukcija; metoda montažne gradnje; megalitska konstrukcija; reljef Krštenja Kristova na pročelju krstionice; Andrija Aleši; Nikola Ivanov Firentinac; mješoviti gotičko-renesansni stil; prijelazni gotičko-renesansni stilAutor: Predrag Marković - ; Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados