Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljećaReportar como inadecuado
Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

Podatci iz novopronađenih dokumenata svjedoče da je mletački klesar Zanino bio u službi protomajstora trogirske katedrale od 1339., dakle pet godina prije nego je do sada bilo poznato, a sigurno sve do 1347., kada se obvezao sljedećih šest godina kao protomajstor raditi na katedrali i zvoniku. Stoga se u članku postavljaju pitanja o njegovu udjelu u oblikovanju katedrale i zvonika, ali i drugim poslovima u Trogiru – premda čvršći dokazi kojima bi se ta pitanja pouzdano razriješila izostaju. Posebno se upućuje na nužnost korigiranja imena tog protomajstora – od Zanino Fulkov, uobičajenoga u povijesnoumjetničkoj

literaturi – u Zanino Salchietin.

mletački klesar i graditelj; protomajstor katedrale; Zanino Salchietin; arhivska građa; 14. stoljeće; TrogirAutor: Ana Plosnić Škarić - ; Institut za povijest umjetnosti

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados