Proizvodno - potrošna bilanca svinjskog mesa u HrvatskojReportar como inadecuado
Proizvodno - potrošna bilanca svinjskog mesa u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

MESO : The first Croatian meat journal, Vol.XVII No.2 March 2015. -

Proizvodnja i potrošnja svinjskog mesa u mnogim je državama značajan dio njihove ukupne proizvodnje i potrošnje prehrambenih proizvoda. Potražnju za svinjskim mesom određuje porast stanovništva i njihovih dohodaka, a proizvodnju još i cijena stočne hrane, prvenstveno kukuruza. Najviše se svinjskog mesa proizvodi u Aziji 57,4%, zatim Europi 23,6% te Sjevernoj i Južnoj Americi 17,4%. Najznačajniji svjetski proizvođači svinjskog mesa su Kina 51%, Sjedinjene američke države SAD 9% i Njemačka 4%.

U razdoblju od 2000. do 2012. godine broj svinja u Hrvatskoj uz godišnje oscilacije se stalno smanjuje te se takav trend očekuje i sve do 2016. godine. Isto se dešava i sa stupnjem samodostatnosti koji bi u 2016. godini trebao biti nešto iznad 50%. Nedostatak domaće proizvodnje namirio bi se uvozom svinja za klanje, uvozom svinjskog mesa i prerađevina i to najvećim dijelom iz ostalih zemalja Europske unije. Na nedovoljnu proizvodnju svinjskog mesa značajan je utjecaj niske konkurentnosti domaće proizvodnje zbog relativno malog broja svinja po proizvođaču, neodgovarajuće tehnologije te visoke cijene kukuruza na svjetskom tržištu. Značajniji iskorak za veliki dio proizvodno manjih proizvođača je promjena pasminskog sastava te proizvodnja proizvoda više dodane vrijednosti kao što su kulen, šunka, pršut i slično.

svinjsko meso; proizvodno-potrošna bilanca; samodostatnost; HrvatskaAutor: prof. Ivo Grgić - orcid.org-0000-0003-3900-4925 ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb Magdale

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados