Predromanički plutej iz Kali na otoku UgljanuReportar como inadecuado
Predromanički plutej iz Kali na otoku Ugljanu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.37 No.37 December 2013. -

Prilikom obnove kasnosrednjovjekovne crkve sv. Pelegrina iznad

mjesta Kali na otoku Ugljanu tijekom 2007. i 2008. godine pronađen

je ranosrednjovjekovni kameni plutej koji je bio upotrijebljen kao

menza njezina oltara. Način klesanja pluteja upućuje na zaključak

da je riječ o djelu predromaničke klesarske produkcije koja je nazvana Majstorom koljanskog pluteja, a čije je djelovanje zasad uočeno tek na nekoliko lokaliteta unutar teritorija ranosrednjovjekovne hrvatskekneževine. Uzimajući u obzir da djelovanje navedenog majstora do sada nije utvrđeno na području nekadašnje Bizantske Dalmacije i da zasad nisu ustanovljeni nikakvi tragovi neke ranije faze crkve sv. Pelegrina, te na temelju više objavljenih arhivskih podataka iz posljednje četvrtine 14. stoljeća, autori iznose pretpostavku o izvornom podrijetlu

pluteja, razlozima i okolnostima njegova dospijeća u navedenu crkvu

te o njegovoj mogućoj izvornoj funkciji.

Kali; otok Ugljan; crkva sv. Pelegrina; predromanički plutej; Majstor koljanskog pluteja; Tršci Galovac; zadarska plemićka porodica ZadulinAutor: Ivan Josipović - ; Odjel za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru Anastazija Magaš Mesić - ; Uprava za međunarodnu suradn

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados