Suvremeno djetinjstvo i institucijski kontekstReport as inadecuate
Suvremeno djetinjstvo i institucijski kontekst - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.17 No.Sp.Ed.1 February 2015. -

U novije se vrijeme istraživanju djeteta i djetinjstva kao društvenom i kulturnom fenomenu pristupa s pozicija multidimenzionalnosti i iznimne kompleksnosti. Djetinjstvo, nasuprot razmišljanju većine odraslih, nije izoliran, zaštićen, dobro kontroliran i predvidljiv način vođenja djeteta prema svijetu odraslih. Djetinjstvo se usredotočuje više na generalnu percepciju djeteta i sugerira postojanje posebne, odvojene i fundamentalno različite društvene grupe i kategorije. Status djeteta osmišljen od odraslih i njegov kulturološki i povijesno određeni konstrukt mijenja se i varira od njegova definiranja fizičkom i-ili spolnom zrelošću, pravnim statusom ili dobnom pripadnošću. Koncept djeteta i djetinjstva bavi se pojedincem kojeg obično definiramo s pozicije odrasle osobe. Dvije krajnje perspektive djeteta i djetinjstva vezane su uz koncept usmjeren na oblikovanje, modeliranje, izgrađivanje, poželjnu socijalizaciju ili naglašavanje koncepta prema kojem se dijete razmatra kao glavni agens djetinjstava. Institucijski predškolski kontekst sa svim svojim segmentima kulturom, kurikulom, materijalnim i socijalnim odrednicama može poticati i osnaživati ili smanjivati sve one prednosti i potencijale koje djetinjstvo nosi. U tom smislu djetinjstvo ne postoji izvan društvenog konteksta, a njegova refleksivna reprezentacija dolazi do izražaja u dinamičnim odnosima i divergentno strukturiranim odgojno-obrazovnim uvjetima.

institucionalizacija djetinjstva; povijest djetinjstva; predškolska ustanova; predškolsko dijete; suvremeno djetinjstvoAuthor: Mirjana Šagud - ; Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents