Identitet likovnog djela u generiranom procesuReportar como inadecuado
Identitet likovnog djela u generiranom procesu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Education : Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, Vol.17 No.Sp.Ed.1 February 2015. -

Računalo se u svakodnevnoj praksi koristi uglavnom kao sredstvo, vrlo rijetko kao alat za kreativne izvedbe. Kod takvog korištenja govorimo o interakciji s onim što nam računalo omogućuje. U tom slučaju postojeće programe možemo iskoristiti kao gotove proizvode, a također i kao mjesta na koja se intervenira programiranjima na već postojeći program i promjenama postavki kreativno djeluje. Računalo, dakle, svoju inteligenciju posjeduje u programu. Na određeni je način bilo koji program, u svojoj naravi, skup najraznovrsnijih unosa, strategija i ideja koji su kao operativni sadržaj predviđeni za interakciju s korisnicima. U slučaju kada program transcendira ulogu samo alata i mobilizira korisnika, tada postaje jezik, tekst, komunikacijski proces. U nastalom identitetu i znanju ti su pojmovi ključ hermeneutičkih interaktivnih procesa: umjetničkih djela. U radu se ispituju odnosi i estetski principi nastali kao posljedica sukreiranosti u okolnostima nastanka likovnog djela. Dotiče se problem okulocentrističke kulture koja kao dimenzija većine usmjerava percepciju mnoštva prema tradicionalističkim shvaćanjima proizašlim iz kartezijanskog učenja o bipolarnosti kao temelja moderne misli.

hermeneutički; identitet; okulocentristička kultura; programska podrška; umjetnički procesAutor: Stjepko Rupčić - ; Faculty of Teacher Education, University of Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados