PLEMENITA OPĆINA TUROPOLJE I VELIKOGORIČKO SAJMIŠTE 1860.-1899.Reportar como inadecuado
PLEMENITA OPĆINA TUROPOLJE I VELIKOGORIČKO SAJMIŠTE 1860.-1899. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

KAJ : Literature, Art and Culture Periodical, Vol.47 228 No.1-2 326-327 June 2014. -

U ovom će radu biti prikazan razvoj velikogoričkog sajmišta od 1860. do 1899. godine. U uvodu se donosi pregled kronologije uvođenja godišnjih sajmova u Veliku Goricu, kao i osvrt na tjedne i „korizmene- sajmove. Analiza sajmišta provest će se primarno iz sačuvanih zapisnika sajmišnih prihoda Plemenite općine Turopolje POT. Pri tome će se u obzir uzimati promjene sajamskog cjenika i prostorno širenje sajmišta. Prihodi sajmišta odnose se na sredstva koja su se slijevala u blagajnu POT-a na ime regalnog prava pobiranja sajmišnih pristojbi „pjacovine-. Korištenjem izvorske arhivske građe iz zapisnika sjednica POT-a i sačuvanih godišnjih proračuna POT-a, u ovom će se radu - uz ukupne godišnje prihode od sajmova - dati i analiza pojedinih godišnjih sajmova. Ona će pružiti uvid u dinamiku trgovanja na velikogoričkom sajmištu kroz godinu. Na temelju sačuvanih spomenutih proračuna analizirat će se i udio prihoda velikogoričkih sajmova u ukupnim prihodima POT-a. Ta će analiza služiti kao osnova interpretaciji mijenjanja uloge velikogoričkog sajmišta u istraživanom razdoblju.

Velika Gorica; Plemenita općina Turopolje; velikogoričko sajmišteAutor: Hrvoje Malčić - ; Institut društvenih znanosti -Ivo Pilar-,Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados