Podrška odlučivanju u upravljanju prometnim projektima u urbanim sredinamaReportar como inadecuado
Podrška odlučivanju u upravljanju prometnim projektima u urbanim sredinama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Građevinar, Vol.67 No.02. March 2015. -

Faza planiranja unutar upravljanja urbanim prometnim projektom složen je proces kako sa stajališta menadžmenta tako i s tehničko-ekonomskih stajališta. Ovo istraživanje usmjereno je na procese donošenja odluka vezanih za fazu planiranja prilikom upravljanja urbanim cestovnim infrastrukturnim projektima. Predloženi koncept se temelji na višekriterijskim metodama te na umjetnim neuronskim mrežama. U ovom radu predstavljeni koncept za podršku odlučivanju testiran je na cestovnoj infrastrukturi grada Splita i prikazuje način na koji se može unaprijediti planiranje urbane cestovne infrastrukture.

strateško planiranje; upravljanje projektima; podrška odlučivanju; višekriterijske metode; neuronske mrežeAutor: Nikša Jajac - Ivan Marović - Tomaš Hanák -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados