Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opekeReport as inadecuate
Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opeke - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Građevinar, Vol.67 No.02. March 2015. -

Zidani lukovi imaju važnu ulogu u građevinarstvu, a nalazimo ih u mnogim povijesnim građevinama diljem svijeta. U ovom su radu dinamički parametri, frekvencija i prigušenje zidanih lukova određeni eksperimentalnom modalnom analizom EMA. Dvoslojni lukovi zidani su standardnom šupljom opekom i tradicionalnim Horasan mortom. Ispitivanje dvoslojnih lukovi provedeno je s udarnim čekićem, a odzivi lukova zabilježeni su laserskim vibrometrom. Za potrebe verifikacije izrađenih prostornih modela provedena je usporedba eksperimentalnih ispitivanja s numeričkim proračunima.

zidane konstrukcije; dvoslojni lukovi od opeke; eksperimentalna modalna analiza; metoda konačnih elemenataAuthor: Ferit Cakir -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents