Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opekeReportar como inadecuado
Određivanje dinamičkih parametara dvoslojnih lukova od opeke - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Građevinar, Vol.67 No.02. March 2015. -

Zidani lukovi imaju važnu ulogu u građevinarstvu, a nalazimo ih u mnogim povijesnim građevinama diljem svijeta. U ovom su radu dinamički parametri, frekvencija i prigušenje zidanih lukova određeni eksperimentalnom modalnom analizom EMA. Dvoslojni lukovi zidani su standardnom šupljom opekom i tradicionalnim Horasan mortom. Ispitivanje dvoslojnih lukovi provedeno je s udarnim čekićem, a odzivi lukova zabilježeni su laserskim vibrometrom. Za potrebe verifikacije izrađenih prostornih modela provedena je usporedba eksperimentalnih ispitivanja s numeričkim proračunima.

zidane konstrukcije; dvoslojni lukovi od opeke; eksperimentalna modalna analiza; metoda konačnih elemenataAutor: Ferit Cakir -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados