Armin Pavić i Franjo Marković o Gundulićevu OsmanuReportar como inadecuado
Armin Pavić i Franjo Marković o Gundulićevu Osmanu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.40. No.2 80 February 2015. -

U Izvješću požeške gimnazije za šk. g. 1870-71. objavio je Armin Pavić raspravu »Kako se je izgubilo 14. i 15. pjevanje Gundulićeva Osmana?«, koja je odmah privukla veliku pozornost kulturne javnosti. Polazeći od konstatacije da je još za života Gundulićeva ostala »pretrgnuta nit među šesnaestim i prvimi pjevanji«, Pavić tvrdi da je Gundulić »prije godine 1622. bio spjevao epos kojemu bijaše sadržaj vojevanje kralja Vladislava proti Turkom«, a taj ep namjeravao je on kasnije unijeti u svoj drugi ep, napisan poslije 1622, i to bi, po njegovoj zamisli, bio Osman. Smrt ga je spriječila da ostvari svoj naum.

Razvila se polemika koju je, suprostavljajući se Pavićevoj tezi, pokrenuo Franjo Marković, i ona se s vremenom širila na druge sudionike, od kojih je većina pristajala uz Markovićevu tezu, koja je napokon i pretegnula. Bila je to prva znanstveno postavljena polemika u povijesti hrvatske književnosti.

Armin Pavić; Franjo Marković; Gundulićev Osman; znanstvena polemikaAutor: Dubravko Jelčić - ; HAZU, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados