Poetika romantičarskog pesimizma u djelu Marka KažotićaReportar como inadecuado
Poetika romantičarskog pesimizma u djelu Marka Kažotića - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No.4 January 2011. -

Ovim se radom analiziraju elementi poetike pesimizma u povijesnim romanima Marka Kažotića te isti uspoređuju s povijesnim dramama njegovih suvremenika. Obredi, mitovi i snažna etno-regionalna komponenta u Kažotićevim romanima podloga je dubljem istraživanju geneze ovoga fenomena. Opisi mističnih događaja, realistični

prikaz osoba i Dalmatinske zagore, slike dalmatinskih gradova, autentičnih običaja i prizora iz dalmatinskog mikrokozmosa ispričani kroz ljubavnu priču, služe autoru kao platforma za prikaz pesimistične vizije budućnosti. Živopisni prikaz povijesno-kulturne te lingvističko-političke situacije, predstavlja važan izvor za istraživanje

ljudskih odnosa i općeg ozračja romantizma u Dalmaciji te izvorno svjedočanstvo prošlih vremena. Ovim se radom željelo ukazati da je pesimizam sastavni element Kažotićeve poetike što autor, unutar romantičke matrice, dokazuje postupcima likova i prikazom složenih povijesnih događanja. Mišljenja smo da se regionalna književnost

u Dalmaciji 19. stoljeća, unatoč suprotnim mišljenjima dijela kritike, ne može smatrati „minornom- te da bi pesimizam valjalo smatrati sastavnim elementom Kažotićeve, kao i poetike drugih romantičara u Dalmaciji 19. stoljeća.

Dalmacija zagora; Kažotić; mit; obred; pesimizam; romantički pisciAutor: Antonela Pivac - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados