O inicijalnim diskursnim oznakama u hrvatskom i talijanskom jezikuReportar como inadecuado
O inicijalnim diskursnim oznakama u hrvatskom i talijanskom jeziku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Faculty of Humanities and Social Sciences in Split, No.4 January 2011. -

Osnovni je cilj ovoga rada opisati neke jezične elemente hrvatskoga jezika koji mogu imati funkciju inicijalnih diskursnih oznaka i usporediti ih s ekvivalentnim jezičnim elementima u talijanskom jeziku. Istovremeno se ukazuje na nedovoljnu zastupljenost opisa njihove diskursne uporabe u hrvatskim i talijanskim rječnicima

i gramatikama. Ističu se neke poteškoće pri opisu diskursnih oznaka: osciliranja između njihova semantičkog i pragmatičkog značenja, mogućnosti uporabe inicijalnih oznaka u različitim okruženjima i različitost funkcija, odnosno njihova izrazita polifunkcionalnost. Kako je riječ o diskursnim oznakama s interakcijskim funkcijama koje ukazuju na odnos prema tijeku interakcijskog procesa, obraća se pažnja na zakonitosti strukture diskursa, konverzacijskih obrazaca i mehanizama koji rukovode komunikacijskim procesima u obama jezičnim sustavima. Usporedbom hrvatskih i talijanskih primjera pokušava se odrediti prototipne predstavnike funkcionalne

kategorije inicijalnih diskursnih oznaka te pokazati podudarnosti i razilaženja u uporabi pojedinih jezičnih elemenata u funkciji inicijalnih oznaka.

funkcionalni ekvivalenti; hrvatski jezik; inicijalne diskursne oznake; talijanski jezikAutor: Magdalena Nigoević - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Ana Nevešćanin -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados