Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne upraveReport as inadecuate
Načela za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian and comparative public administration : a journal for theory and practice of public administration, Vol.9. No.1. March 2009. -

Predlaže se niz načela na kojima bi trebalo izgraditi novu uredbu o unutarnjem ustrojstvu državne uprave u Hrvatskoj. Nov sustav temeljio bi se na fleksibilnijim organizacijskim rješenjima, uz relativno jaku ulogu tijela koje se predlaže osnovati. Riječ je o samostalnom Odboru za racionalizaciju unutarnjeg ustrojstva u državnoj upravi u radu kojeg bi pored vlastitih zaposlenika te predstavnika Središnjeg državnog ureda za upravu i Ministarstva financija sudjelovali i nezavisni stručnjaci iz akademske zajednice.

Nova bi uredba trebala sadržavati listu temeljnih standarda dobre organizacije sastavljenu na znanstveno-stručnim osnovama, rezultatima organizacijske teorije i najboljim praktičnim rješenjima iz hrvatske uprave i uprave drugih zemalja.

organizacijska struktura; državna uprava – Hrvatska; fleksibilna organizacija; Odbor za racionalizaciju unutarnjeg ustrojstva; organizacijska teorija; najbolje organizacijske prakseAuthor: Ivan Koprić - ; Redoviti profesor i predstojnik Katedre za upravnu znanost Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjedn

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents