OPAŽANJA IVANA KRSTITELJA LALANGUEA NA TRAGU IDEJA MODERNE MEDICINE RADA U HRVATSKOJReportar como inadecuado
OPAŽANJA IVANA KRSTITELJA LALANGUEA NA TRAGU IDEJA MODERNE MEDICINE RADA U HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.14-15 December 2004. -

Ivan Krstitelj Lalangue Jean Baptiste Lalangue, uz svoj rad banskog liječnika od 1771. i fizika Varaždinske županije 1772.-1799., napisao je nekoliko knjiga na hrvatskom kajkavskom jeziku od kojih je -Medicina ruralis illiti Vrachtva ladanyszka- bila prva u nizu. Objavljena je 1776. godine u Varaždinu i smatra se prvijencem stručne medicinske literature, a njezin autor predstavnikom medicinskog prosvjetiteljstva u Hrvatskoj. U knjizi se, medu nabrojenim uzrocima bolesti, na prvo mjesto stavlja svakodnevan

naporan fizički rad, ističe važnost podataka o vrsti posla kojim se pacijent bavi zbog utvrđivanja mogućih štetnosti pri radu koje su narušile zdravlje, naglašava potreba, suvremenim jezikom nazvane, medicinske rehabilitacije oboljelih te navode brojni korisni savjeti za liječenje kao i preporuke o sprječavanju oštećenja i bolesti.

Autori članka ističu da su se ta opažanja pojavila na našem tlu ubrzo nakon njihova pojavljivanja u industrijski razvijenijim europskim zemljama i s pravom se mogu smatrati pretečama današnje moderne medicine rada u Hrvatskoj.Autor: Gustav Piasek - Martina Piasek -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados