Matematički dokaz - Osječki matematički list, Vol.14 No.2 March 2015.Reportar como inadecuado
Matematički dokaz - Osječki matematički list, Vol.14 No.2 March 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Osječki matematički list, Vol.14 No.2 March 2015. -

U ovom radu ćemo pokušati objasniti važnost dokaza u matematici. Osnova razumijevanja dokaza je matematička logika, odnosno logička dedukcija. Opisat ćemo logički jezik koji služi kao osnova za izvođenje dokaza. Pri tome ćemo definirati i osnovne vrste sudova budući da i njih koristimo u procesu dokazivanja. Na kraju ćemo dati nekoliko primjera matematičkih dokaza, koristeći različite tehnike.

dokaz; logička dedukcija; aksiom; teoremAutor: Maja Petrač - ; Basler osiguranje Zagreb d.d., Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados