REZULTATI DOSADAŠNJIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I KONZERVATORSKIH ZAHVATA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJEReportar como inadecuado
REZULTATI DOSADAŠNJIH ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA I KONZERVATORSKIH ZAHVATA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.10-11 December 1998. -

Kako u ovom pregledu nije moguće navesti sva arheološka istraživanja provedena na području Varaždinske županije, stavljeno je težište na ona koja su po svojem karakteru zaštitna ili sustavna ili pak na ona koja su svojim rezul­tatima arheologiju ovog dijela Hrvatske afirmirala u nacionalnim ili europ­skim okvirima. Uz analizu svih dosadašnjih oblika terensko-istraživacke djelatnosti, nameću se određeni zaključci:

i Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin br. 10-11. 1998., str. 455 - 475

- U periodu prije drugog svjetskog rata i neposredno po njegovu završetku,

arheološka istraživanja na našim terenima provodio je Stjepan Vuković, izu­

zev manjih sondiranja Zdenka Vinskog VINSKI, 1949, 236. i d.

- pedesetih godina započinju stručnjaci Arheološkog muzeja iz Zagreba

višedesetljetnu kampanju na lokalitetu Aquae lasae, a od izuzetnog je značaja

činjenica da su istraživanja popraćena i konzervatorskim radovima VIKIC -BELANĆIĆ, 1996

- naročito intenzivan terenski rad na području županije odvijao se upravo

između 1950. i 1965. god., kada na ovom području rade i stručnjaci Ar­heološkog muzeja iz Zagreba

- 1966. god. započinju istraživanja na području Ludbrega lovia, gdje če tek na jednoj mikrolokaciji postojati uvjeti za konzervaciju i prezentaciju manjeg segmenta antičke arhitekture; danas su na ovom mjestu neophodni radovi revizionog karaktera TOMIĆIĆ, 1966; GORENC - VIKIĆ, 1984.

- antička naseobina Aqua Viva Petrijanec sondažno se istražuje 1969. i 1970. god., a veći otkriveni objekt konzervira se i prezentira da bi uskoro ponovo bio zatrpan

- od 1976. god. ponovo započinje živa istraživačka djelatnost te se iskopa­vanja obavljaju redovito, svake godine

- početkom devedesetih, iako ratnih godina, sazrijeva svijest o neophod­nosti arheoloških istraživanja u urbanoj sredini, što se i u praksi provodi na dvije gradske lokacije

- obnova, izgradnja i modernizacija nisu mimoišle niti našu županiju, ali gradnja varaždinske dionice nove autoceste pretpostavlja i opsežne is­traživačke radove na arheološki značajnim pozicijama, a ovisno o vrsti na­lazišta i objekata, također i konzervatorske zahvate te prezentaciju lokaliteta.

Dok su istraživački radovi na području Varaždinske županije relativno

brojni i raznovrsni kako po obimu, tako i po rezultatima, konzervatorski su zahvati na arheološkim lokalitetima i objektima tek sporadični. Kako je očuvanje baštine najčešće nezamislivo bez konzervatorskih intervencija, morat će se misao o konzervatorstvu, kao prirodnom slijedu arheologije, us­taliti i u našoj svakodnevici.Autor: Marina Šimek -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados