MATIJA SMODEK - PRVI PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA NA NAJVIŠEM UČILIŠTU U HRVATSKOJReport as inadecuate
MATIJA SMODEK - PRVI PROFESOR HRVATSKOG JEZIKA NA NAJVIŠEM UČILIŠTU U HRVATSKOJ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.10-11 December 1998. -

Iako se nastava na Akademiji i dalje odvijala na latinskomu jeziku, pa su se i zapisnici profesorskoga Vijeća pisali istim jezikom sve do kraja 1847. go­dine, ono što je u praskozorje preporoda posijao Matija Smodek neprestano je raslo dajući sve veće i bolje plodove. Kada je ujesen 1848. -službeno pokre­nuto pitanje uvođenja hrvatskoga jezika kao nastavnoga- o čemu će još biti posebno riječ, vrhovni je ravnatelj tadanjih škola -kanonik J. Schrott, naložio da se Akademija treba -odsele- dopisivati s Ravnateljskom škola -narodim našim jezikom-.- Time je bio ojačan zahtjev da se hi-vatski jezik kao nastavni proširi na što više predmeta, poglavito na one koji su se od 1850. godine u no­voj Pravoslovnoj akademiji tumačili njemačkim jezikom npr. pravni i finan­cijski predmeti. Do toga je došlo tek 1860. godine kad je, prema zabilježbi samoga Smodeka, stiglo odobrenje -od kr. dalm. hervat. slov. dvorskoga dikasterija

. da se u biiduće svi nauci na ovdašnjoj Akademiji u jeziku našem predavati imaju-. Tako je hrvatski književni jezik, zamjenjujući sve više

kajkavske književne oblike štokavskima, potpuno prodro i u školski život. Sve je to bilo moguće jer su paralelno sa Smodekovim nporima sazreli uvjeti da se krene dalje, da se napravi odlučan korak prema upotrebi hrvatskoga jezika u najvažnijoj političkoj instituciji, u Hrvatskome saboru.

Taj je pravi korak učinio, kao što je poznato, Ivan Kukuljević Sakcinski koji je dana 2. svibnja 1843. održao svoj prvi govor na hrvatskome jeziku u Hrvatskome saboru. Zacijelo je tada ispunila radost i Smodekovo srce jer mu je Ivan Kukuljević bio 1833. godine učenikom. Zato se ni kod toga velikoga koraka ne bi smjelo zaboraviti da je, što se učenja hrvatskoga jezika tiče, Za­grebačko sveučilište odigralo u Hrvatskoj ulogu časnoga predvodnika.Author: Milan Moguš -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents