USTAVNO POLITOLOŠKE OSNOVE O INSTUTUCIJI DRŽAVNOGA POGLAVARAReportar como inadecuado
USTAVNO POLITOLOŠKE OSNOVE O INSTUTUCIJI DRŽAVNOGA POGLAVARA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.30 No.3-4 December 2014. -

U ovome radu autori su izvršili analizu i pregled osnova o instituciji državnoga poglavara u ustavnopravnoj i političkoj znanosti. Učinjen je kratki pregled povijesnog razvoja institucije državnoga poglavara, razmotrena pravnoteorijska korelacija utvrđivanja oblika vladavine u određenoj državi i prirode položaja državnoga poglavara, te odnos državnoga poglavara i modela ustrojstva vlasti, kao i suvremeni položaj monarha. Uz uvažavanje svih problema i nedostataka usporedbi i uopćavanja, autori daju sumarni pregled poslova koji su pretežno, ali naravno ne i svugdje kumulativno, vezani uz funkciju državnoga poglavara neovisno o modelu ustrojstva vlasti i obliku vladavine državne zajednice na čijem je čelu. Funkcije i ovlaštenja državnim poglavarima u različitim državama pripadaju u različitom opsegu i oni ih ostvaruju na različite načine, no, autori zaključuju da pri njihovu razmatranju treba uzeti u obzir i političke okolnosti i psihološke značajke konkretne osobnosti ličnosti državnoga poglavara.

državni poglavar; monarh; predsjednik republike; individualni inokosni; monokratski državni poglavar; kolegijalni kolektivni državni poglavar; supotpis; promulgacija; ‘pridržane ovlasti’; pomilovanjeAutor: Samir Vrabec - Leo Akšamović - ; student Pravnoga fakulteta Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados