POJMOVNO ODREĐENJE I DOMET DOKTRINE O NEMOGUĆNOSTI ZAHTIJEVANJA DRUKČIJEG PONAŠANJA UNUTAR SUSTAVA ISPRIČAVAJUĆIH RAZLOGA U KAZNENOM PRAVUReportar como inadecuado
POJMOVNO ODREĐENJE I DOMET DOKTRINE O NEMOGUĆNOSTI ZAHTIJEVANJA DRUKČIJEG PONAŠANJA UNUTAR SUSTAVA ISPRIČAVAJUĆIH RAZLOGA U KAZNENOM PRAVU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.30 No.3-4 December 2014. -

Posljednje izmjene u području krivnje u hrvatskom kaznenom pravu rezultirale su prihvaćanjem ispričavajućih razloga. Ti razlozi pod zakonom određenim pretpostavkama omogućuju eliminaciju prijekora za učinjeno djelo, a time i isključenje krivnje. Predmet ovog rada je nemogućnost zahtijevanja drukčijeg ponašanja kao osnova za primjenu ispričavajućih razloga. Ona je novost u hrvatskoj kaznenopravnoj dogmatici jer njeno značenje i sadržaj dosad nisu bili predmetom detaljne znanstvene analize. Prikazuje se nastanak, afirmacija i razvoj ove doktrine te naglašava specifična uloga unutar nehajnih delikata i nečinjenja. Rad uključuje i prijedlog za precizniji jezični izričaj kao i smjernice za jasnije tumačenje ove doktrine.

kazneno pravo; krivnja; ispričavajući razlozi; nemogućnost zahtijevanja drukčijeg ponašanjaAutor: Barbara Herceg Pakšić - ; Pravni fakultet u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados