POJMOVNO ODREĐENJE I DOMET DOKTRINE O NEMOGUĆNOSTI ZAHTIJEVANJA DRUKČIJEG PONAŠANJA UNUTAR SUSTAVA ISPRIČAVAJUĆIH RAZLOGA U KAZNENOM PRAVUReport as inadecuate
POJMOVNO ODREĐENJE I DOMET DOKTRINE O NEMOGUĆNOSTI ZAHTIJEVANJA DRUKČIJEG PONAŠANJA UNUTAR SUSTAVA ISPRIČAVAJUĆIH RAZLOGA U KAZNENOM PRAVU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.30 No.3-4 December 2014. -

Posljednje izmjene u području krivnje u hrvatskom kaznenom pravu rezultirale su prihvaćanjem ispričavajućih razloga. Ti razlozi pod zakonom određenim pretpostavkama omogućuju eliminaciju prijekora za učinjeno djelo, a time i isključenje krivnje. Predmet ovog rada je nemogućnost zahtijevanja drukčijeg ponašanja kao osnova za primjenu ispričavajućih razloga. Ona je novost u hrvatskoj kaznenopravnoj dogmatici jer njeno značenje i sadržaj dosad nisu bili predmetom detaljne znanstvene analize. Prikazuje se nastanak, afirmacija i razvoj ove doktrine te naglašava specifična uloga unutar nehajnih delikata i nečinjenja. Rad uključuje i prijedlog za precizniji jezični izričaj kao i smjernice za jasnije tumačenje ove doktrine.

kazneno pravo; krivnja; ispričavajući razlozi; nemogućnost zahtijevanja drukčijeg ponašanjaAuthor: Barbara Herceg Pakšić - ; Pravni fakultet u Osijeku

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents