STVARANJE JAVNIH POLITIKA U RAZLIČITIM NACIONALNIM KONTEKSTIMAReportar como inadecuado
STVARANJE JAVNIH POLITIKA U RAZLIČITIM NACIONALNIM KONTEKSTIMA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of law and social sciences of the Law Faculty of University J.J. Strossmayer in Osijek = Zeitschrift für Rechts-und Sozialwissenschaften der Fakultät für Rehtswissenschaften der Universität J.J. Strossmayer in Osijek = Journal des sciences juridiq, Vol.30 No.3-4 December 2014. -

Kako bi se što jednostavnije opisale razlike u načinima na koji se stvaraju i provode javne politike u različitim zemljama te se sistematizirala odstupanja među zemljama, razvijen je model stila javnih politika. Stil javnih politika ne odnosi se na to kakve politike vlade donose, nego kako ih donose pa se koncept stilova javnih politika upotrebljava za analiziranje uloge nacionalnih institucija u procesu stvaranja javnih politika, gdje postoje značajne razlike u stilovima javnih politika među različitim zemljama. Stil javnih politika klasificira se pomoću dviju dimenzija: vladine tipične metodologije rješavanja problema te uzorka njezinog odnosa s društvenim skupinama pa se vladin pristup rješavanju problema može opisati kao anticipatorni ili reaktivni, a odnos između vlade i ostalih aktera javnih politika kao odnos konsenzusa ili odnos nametanja. Koristeći model stila javnih politika analizirano je stvaranje i provođenje javnih politika u Njemačkoj, Nizozemskoj i Hrvatskoj, te su utvrđeni uzroci razlika među pojedinim zemljama.

javne politike; stil javnih politika; Njemačka; Nizozemska; HrvatskaAutor: Hrvoje Mataković - ; Hrvatska zaklada za znanost Irena Cajner Mraović - ; Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji Odjel za so

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados