POVIJESNO ZNAČENJE »VARAŽDINSKOG SKLADATELJSKOG KRUGA«Reportar como inadecuado
POVIJESNO ZNAČENJE »VARAŽDINSKOG SKLADATELJSKOG KRUGA« - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.4-5 December 1991. -

Dosadašnja istraživanja glazbene kulture Varaždina pokazala su da je u 19. stoljeću u gradskim samostanima i u župnoj crkvi djelovalo nekoliko glazbenika koji su se proslavili i kao skladatelji. Osobito zahvaljujući istraživačkom trudu Krešimira Pilića, Ladislava Sabana, Branke Antić i Lovre Županovića, djela tih skladatelja postala su dostupna javnosti a za izvođenje su se najviše pobrinuli pi­janist Jurica Murai i dirigent Vladimir Kranjčević. Što se tiče obradbi za suvreme­

no izvođenje, zaslužni su muzikolozi Lovro Županović i Ennio Stipčević.

»Varždinskom skladateljskom krugu« pripadaju Ivan Werner, Leopold Ebner i Ivan Krsto Varihal. U ovom je radu obuhvaćena dosadašnja bibliografija napisa objavljenih o toj trojici skladatelja a obavljena je i djelomična analiza njihovih djela. Na tim je osnovama bilo moguće zaključiti da se radi o skladateljima čija je uloga nepobitno važna u razvoju glazbene kulture Varaždina i okolice, ali i šire u odnosu na hrvatsku glazbenu baštinu jer, premda se radi o autorima izvan »glavne struje«, suočeni smo s glazbenim opusima koje bi valjalo trajno oživljavati i pred­stavljati suvremenoj javnosti. Činjenica da se radi o domaćoj literaturi glazbe 18. i početka 19. stoljeća, to nas više obvezuje.Autor: Zdenka Veber -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados