UTJECAJ ZIMSKE SJEVERNO-ATLANTSKE OSCILACIJE NA PROLJETNE TEMPERATURE TLA U HRVATSKOJReportar como inadecuado
UTJECAJ ZIMSKE SJEVERNO-ATLANTSKE OSCILACIJE NA PROLJETNE TEMPERATURE TLA U HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Meteorological Journal, Vol.48-49 No.48-49 February 2015. -

Sjeverno-atlantska oscilacija NAO - eng. North Atlantic Oscillation ima izrazit utjecaj na klimatska obilježja Europe, pa tako i na Hrvatsku, a taj se utjecaj uočava u mnogim atmosferskim parametrima npr. temperatura zraka, tlak, oborina, strujanje zraka

. . Tlo zbog svojih karakteristika ima relativno dugo vrijeme odziva, pa stoga postoji mogućnost utjecaja NAO pojave s vremenskom odgodom putem anomalija varijabli definiranih na ili u tlu, koje se mogu uočiti u sezonama koje slijede nakon same NAO pojave. U ovom je radu ispitana veza između zimske NAO pojave i temperatura tla u Hrvatskoj u proljeće za razdoblje od 1961. do 2012. godine. Dobiveni rezultati ukazuju na vezu između siječanjske NAO pojave i temperature tla u proljetnim mjesecima. Iako je ta veza relativno slaba, ona je statistički signifikantna i uglavnom prisutna na svim dubinama tla. Uočava se ovisnost te povezanosti o dubini tla, koja ukazuje na nelinearnost. Nadalje, dobiveni rezultati sugeriraju i na postojanje prostorne razdiobe ispitanog utjecaja NAO oscilacije, a koja je vjerojatno uvjetovana karakteristikama tla i lokalnim utjecajima.

NAO; temperatura tlaAutor: Tomislav Stilinović - orcid.org-0000-0002-4837-5210 ; Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet - Sveučilište u

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados