ASPEKTI TRAGIČNOGA U „GENIJSKOM CIKLUSU- KRLEŽINIH LEGENDIReportar como inadecuado
ASPEKTI TRAGIČNOGA U „GENIJSKOM CIKLUSU- KRLEŽINIH LEGENDI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. -

Drame „genijskoga cilusa- Krležnih Legendi analizirane su s obzirom na nadžanrovski

shvaćenu kvalitetu tragičnog, pogotovo s obzirom na specifičan odnos tragedije prema

mitu koji podrazumijeva određeni stupanj njegove refleksije. Rad se oslanja na teorijska

razmatranja koja u središte suvremene tragedije stavljaju problem subjekta najuže

vezan uz instancu lika. Na primjerima više-manje neuspjelih vizionara reflektirana je

inherentna slabost njihovog mesijanskog poduhvata koji se sastoji u pokušaju humanizacije

čovjeka. Ovim je ostvarena tipično krležijanska pesimistična antropološka vizija

čovjeka kao podvojenog bića razapetog između vlastite tjelesnosti-animalnosti i njegove

idealne projekcije.

Miroslav Krleža; tragedija; subjekt; mit; cikličnost; revolucija; refleksijaAutor: Marijana Bijelić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados