MORFOSINTAKSA I PRAGMATIKA HRVATSKE IMENSKE FORMULE ŽENSKIH OSOBAReportar como inadecuado
MORFOSINTAKSA I PRAGMATIKA HRVATSKE IMENSKE FORMULE ŽENSKIH OSOBA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

FLUMINENSIA : Journal for philological research, Vol.26 No.2 January 2015. -

U radu se istražuju morfosintaktička obilježja imenske formule ženskih osoba te okolnosti

uporabe njihovih vlastitih imena i prezimena te od njih izvedenih pridjeva u hrvatskom

jeziku. Prikupljeni primjeri pokazuju da samostalna uporaba ženskoga prezimena u

odnosu na muška pokazuje veliku nestabilnost jer još nije uklopljena na odgovarajući

način u jezičnu praksu. Zbog visokog stupnja obilježenosti u odnosu na većinu sklonjivih

imenica u javnoj komunikaciji, žensko se prezime nerijetko tvorbeno modificira iako je to

u proturječju s normom. Sklonjiva ženska prezimena rabe se i u iskazima koje obilježuje

visok stupanj formalnosti, a uzroci su njihovoj pojavi pragmatičke i morfosintaktičke

naravi.

sklonidba; imenska formula ženskih osoba; jukstapozicija; posvojni pridjevi; pragmatika; rodna ravnopravnostAutor: Branko Kuna -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados